فایل های دسته بندی عمومی و استخدامی - صفحه 1

نمونه سوالات اطلاعات عمومی استخدامی با پاسخ تشریحی

سوالات اطلاعات عمومی همواره بخش مهمی از سوالات عمومی کلیه آزمون های استخدامی برگزار شده در کشور می باشد. توانایی پاسخ گویی این بخش از سوالات، همواره در مراحل بعدی اعم از مصاحبه و گزینش نیز موثر می باشد. در نتیجه کسب درصد بالاتر در این بخش ب...

قیمت : 17,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قرارداد آرماتوربندی

دانلود قرارداد آرماتوربندی ۶ ص فرمت word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قرارداد طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور

دانلود قرارداد طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور ۸ ص فرمت Word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

قرارداد اجرای آسفالت

دانلود قرارداد اجرای آسفالت ۷ ص فرمت Word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد اجرای کلیه عملیات برقکاری

دانلود فرم قرارداد اجرای کلیه عملیات برقکاری ۱۰ ص فرمت word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد تهیه و اجرای بتن

دانلود فرم قرارداد تهیه و اجرای بتن ۷ ص فرمت Word

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد تهیه و نصب سقف دامپا

دانلود فرم قرارداد تهیه و نصب سقف دامپا ۷ ص فرمت WORD

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نمای پروژه

دانلود فرم قرارداد اجاره و حمل و نصب و اجرای داربست جهت اجرای نمای پروژه ۵ ص فرمت WORD

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

فرم قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی ساختمان

دانلود فرم قرارداد ساخت و نصب درب و پنجره فلزی ساختمان ۸ ص فرمت WORD

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی